การตั้งค่าเตือนนัดหมาย ส่งเข้า Line

Home » news » การตั้งค่าแจ้งเตือน » การตั้งค่าเตือนนัดหมาย ส่งเข้า Line

เป็นการตั้งค่าแจ้งเตือนวันนัดจาก Google Calendar ไปที่ Line โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. แจ้งเตือนในโปรแกรม line ได้ทั้งส่วนตัว หรือส่งเข้า group ก็ได้
2. กำหนดเวลาเตือน สามารถตั้งค่าเตือนล่วงหน้าได้(จำนวนวัน)
3. บริการนี้ เป็นเครื่องมือของ google ทางบริษัทฯ นำเครื่องมือนี้ มาช่วยอำนวยความสะดวกให้เท่านั้น
ขั้นตอนการตั้งค่า มีดังนี้

 1. เลือกที่ “เพิ่มเพื่อน” ในแอปพลิเคชัน LINE > ค้นหาด้วย @linenotify จากเมนูค้นหา “ID/โทรศัพท์”

  เมื่อค้นหาพบแล้ว เลือกที่ปุ่ม “เพิ่ม”

 2. ไปที่ App Script https://script.google.com

  กดปุ่ม Start Scripting จากนั้นให้ใส่ gmail และ password
  หมายเหตุ: บางครั้งอาจจะ Sign in แล้ว ให้ไปที่ขั้นตอน ข้อ 3 ได้เลย
  line notify

 3. กดปุ่ม New Project

  line notify
  ไปที่ link นี้ แล้ว copy ข้อความทั้งหมด จากนั้นเอาวางในหน้า new project(ลบข้อความเดิมออกไปก่อน)

 4. ใส่ GMail บรรทัดที่ 2

  บรรทัดที่ 6 ระบุจำนวนวันล่วงหน้า ที่ต้องการแจ้งเตือน
  line notify

 5. ไปที่ https://notify-bot.line.me/th/

  กดปุ่มเข้าสู่ระบบ ใส่ Email และ password ที่ได้ลงทะเบียนกับ line

 6. กดปุ่ม Generate Token ระบบให้เลือกส่ง Notice ไปยัง line ที่ต้องการ

  พร้อมกับตั้งชื่อการแจ้งเตือน (ใส่ได้ไม่เกิน 20 ตัว)
  เมื่อเสร็จแล้ว ให้ Copy token นี้ไว้
  line notify

 7. กลับมาที่ App Script บรรทัดที่ 33 วาง token ที่ copy มาจากข้อ 6

  ตั้งชื่อ project แล้วกดปุ่ม save
  line notify

 8. กดปุ่ม run แล้วกดปุ่ม review permissions แล้วเลือก gmail (account เดียวกับ ข้อ 4)

  กดปุ่ม advance และปุ่ม go to unsafe เสร็จแล้วกดปุ่ม allow

 9. เลือกเมนู trigger กดปุ่ม add trigger ให้ตั้งค่าตามรูป ด้านล่าง

  line notify

 10. ช่อง Select hour interval ให้เลือกช่วงเวลาที่ต้องการส่ง Notice ในแต่ละครั้ง

  เสร็จแล้ว กดปุ่ม save

หมายเหตุ : สามารถกำหนดเตือนล่วงหน้า ได้หลายรอบ เช่น เตือนล่วงหน้า 3 วัน และ 1 วัน เป็นต้น
โดยเริ่มทำขั้นตอนที่ 3 (ระบุgmail อันเดิม / จำนวนวันที่ต้องการ), ขั้นตอนที่ 7-ใส่ token อันเดิม
และขั้นตอนที่8-10 ทำเหมือนเดิม