plaw2 troubleshoot
เกิดจาก MS Office โดยโปรแกรมงานสำนวนคดี ต้องใช้ Version 2013 ขึ้นไป หมายเหตุ : 1. ปัญหานี้รวมถึง Excel Report ที่หน้ารายงาน 2. […]
plaw2 troubleshoot
เกิดจากการบันทึกข้อมูล ผิดรูปแบบวันที่ หมายเหตุ : 1. รูปแบบคีย์วันที่ = 30/12/2565 หรือเลือกวันที่จากปฎิทิน 2. สำหรับโปรแกรมงานสำนวนคดี เวอร์ชั่น 2.9.07 b07 ขึ้นไป โดยมีข้อมูลที่ผิด […]
plaw2 troubleshoot
เกิดจากการตั้งค่าภาษา ใน Control Panel ของ windows หมายเหตุ : ปัญหานี้เกี่ยวกับข้อมูลตำบล,อำเภอ,จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ได้ผูกข้อมูลไว้ด้วยกัน ซึ่งจะมีในเวอร์ชั่น 2.11.09 b08 ขึ้นไป วิธีแก้ไข […]
plaw2 troubleshoot
เกิดจากการติดตั้ง Font TH SarabunPSK เวอร์ชั่นอื่น สำหรับโปรแกรมงานสำนวนคดี ต้องใช้เวอร์ชั่น 1.0 เท่านั้น สามารถแก้ไขได้โดยทำตามขั้นตอน ข้างล่างนี้1. ไปที่หน้า Control Panel ของวินโด แล้วคลิ๊กที่ […]
plaw2 troubleshoot
เกิดจากการติดตั้ง windows ไม่ได้เลือกภาษาไทย สามารถแก้ไขได้โดยทำตามขั้นตอน ข้างล่างนี้1. คลิ๊กที่ปุ่มวินโด แล้วพิมพ์คำว่า language ดังรูป 2. เมื่อกดปุ่ม enter จะแสดงหน้าจอ ดังรูป ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Add […]
plaw2 troubleshoot
เกิดจาก การเลือกชื่อลูกความ มาใช้งานผิดขั้นตอน ให้แก้ไข ดังนี้1. กดปุ่ม esc บนคีย์บอร์ด เมื่อกดแล้ว ตัวเลขในช่องลำดับที่ จะหายไป ดังรูป 2. แล้วกดปุ่ม F3 บนคีย์บอร์ด […]
plaw2 troubleshoot
เกิดจากขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม ไม่ได้ทำขั้นตอนการลงะทเบียน ให้แก้ไข ดังนี้1. ไปที่ปุ่ม แล้วพิมพ์ว่า Configuration ดังรูป 2. จะแสดงหน้าจอดังรูป ในช่อง registration ให้ใส่ DEMO (สำหรับทดลองใช้งาน) แล้วคลิ๊กปุ่ม […]
plaw2 troubleshoot
เกิดจากโปรแกรมไม่สามารถเชื่อต่อกับ Database ได้ ให้ทำการตรวจสอบที่เครื่อง Server หรือเครื่องที่ลง Database โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้1. ไปที่หน้า Control Panel ของวินโด แล้วคลิ๊กที่ Administrative Tools […]
plaw2 troubleshoot
เกิดจากการตั้งค่าภาษา ใน Control Panel ของ windows สามารถแก้ไขได้โดยทำตามขั้นตอน ข้างล่างนี้1. ไปที่หน้า Control Panel ของวินโด แล้วคลิ๊กที่ Region ดังรูป 2. […]
error: Content is protected !!