โปรแกรมร้านมือถือ Mobile POS

   โปรแกรมร้านมือถือ

โปรแกรมสำหรับบริหารงานร้านจำหน่ายมือถือและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ควบคุมสต็อกสินค้าโดยใช้ Bar Code

คุณสมบัติของโปรแกรมร้านมือถือ
1. ออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อมีการขายสินค้า
2. สามารถออกใบเคลมคืนสินค้าได้
3.ควบคุมสต็อกสินค้าโดยใช้ Bar Code ทั้งการขายและรับของเข้าคลัง
4. กำหนดราคาขายได้หลายระดับ
5. สามารถดูสถานะของลูกหนี้ ค้างชำระได้
6. สามารถดูสถานะของเจ้าหนี้ ค้างจ่ายได้
7.อัพเดทยอดบัญชีในแต่ละวัน หรือตอนสิ้นงวด
8. มีรายงานให้ดูมากมาย เช่น รายงานสินค้าคงเหลือ, รายงานยอดขาย , รายงานการรับของเข้า , บัญชีรับ-จ่าย เป็นต้น
9.รองรับการใช้งานบนระบบ LAN

รีวิว จากลูกค้า