คำแนะนำเบื้องต้น สำหรับการติดตั้ง

1. Download  Firebird Database เปิดไฟล์นี้แล้วกดปุ่ม next อย่างเดียว จนเสร็จ

2. Download  PLAW2 Setup เสร็จแล้วให้เปิดไฟล์นี้ขึ้นมา

3. เลือก Component เป็น Program กับ Database

4. Setup Key = 6237538

5. กดปุ่มวินโด แล้วคีย์ configuration จะเห็นไอคอนรูปเฟือง

ให้คลิกเข้าไป

6. ระบุช่อง Registeration Key = DEMO ส่วนช่องอื่นๆ ไม่ต้องระบุ

เสร็จแล้ว กดปุ่ม ตกลง

7. เข้าโปรแกรม โดยดับเบิ้ลคลิกที่ Icon บนหน้า Desktop ชื่อ”งานสำนวนคดี”

8. Pass = plawform

หมายเหตุ : ใช้งานบน Windows เท่านั้น ได้ทุก Version

error: Content is protected !!