c Expand All C Collapse All

ใช้งานได้บน windows OS เท่านั้น

ใช้ได้ทุกเวอร์ชั่น ของวินโด

ใช้งานบนเครือข่ายภายใน (Local Network) เท่านั้น

ใช้งานบนเครื่อง pc, notebook เท่านั้น

ต้องใช้งานผ่าน VPN โดยติดตั้ง Hardware เพิ่มเติม

ต้องปรับแก้ไขโปรแกรม ให้รองรับรูปแบบของไฟล์ excel ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ต้องปรับแก้ไขโปรแกรม ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

มีโปรแกรมสำรองข้อมูลอัตโนมัติให้ ซึ่งต้องระบุ Hard Disk ที่ต้องการจัดเก็บไฟล์สำรอง

สามารถกำหนด pc เครื่องใดเครื่องหนึ่ง ให้เก็บฐานข้อมูลได้เลย

สามารถทำได้ โดยติดต่อบริษัท เพื่อขอคำแนะนำในการโอนย้ายเครื่อง

error: Content is protected !!