โปรแกรมงานสำนวนคดี PLAW FORM 2.0

โปรแกรมทนายความ

โปรแกรมสำหรับบริหารงานคดี  เหมาะสำหรับสำนักงานทนายความ สำนักงานกฎหมาย หรือฝ่ายกฎหมายบริษัททั่วไป
มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน  ช่วยให้ทำงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น

โปรแกรมทนายความแฟ้มคดี
บันทึกข้อมูลแฟ้มคดี เช่น ชื่อโจทก์, จำเลย,ชื่อศาล,ประเภทคดี,ข้อหา
กำหนดรูปแบบของเลขที่เอกสาร  แยกแต่ละประเภทคดีได้
คัดลอกแฟ้มคดีเดิม มาที่คดีใหม่ได้
ค้นหาแฟ้มคดีได้ง่าย จากหลายเงื่อนไข เช่น ชื่อโจทก์,เลขบัตรประชาชน

 

โปรแกรมทนายความ

กระบวนพิจารณาของศาล
บันทึกขั้นตอนในศาลชั้นต้น,อุทธรณ์,ฏีกา
บันทึกนัดหมายของศาล พร้อมวันเวลานัดหมาย
บันทึกรายชื่อบัญชีพยาน เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มบัญชีพยาน
สามารถแนบเอกสารของศาลได้เช่น คำพิพากษาของศาล

 

โปรแกรมทนายความ

แบบฟอร์มศาลและแนบเอกสารต่างๆ
แบบฟอร์มศาลอัพเดทล่าสุด ทุกแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มศาล มีทุกประเภทคดี
แนบเอกสารได้ หลายรูปแบบ เช่น PDF,Word,Excel,jpg
จัดทำ Pattern เอกสารได้ตามต้องการ

 

โปรแกรมทนายความ

นัดหมายแจ้งเตือน
แจ้งเตือนบนมือถือ ผ่าน App ปฏิทิน
ส่งนัดหมายแยกตามทนายความที่รับผิดชอบคดี

 

 

โปรแกรมทนายความ


รายรับ-รายจ่ายของแฟ้มคดี
บันทึกรายรับแและรายจ่าย แยกตามแต่ะคดี
รายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย

 

โปรแกรมทนายความรายงานกราฟคดี
แสดงกราฟสรุปยอดคดี แยกตามประเภทคดี
แสดงกราฟสรุปยอดคดี แยกตามสถานะคดี

 

 

โปรแกรมทนายความสืบทรัพย์และขายทอดตลาด
ออกสืบตามที่อยู่ที่ต้องการ ระบบจะแสดงคดีที่มีจำเลย อยู่ ณ ตำแหน่งนั้น
บันทึกผลการออกสืบในแต่ละครั้ง พร้อมระบุทรัพย์ที่พบ

บันทึกผลการขายทอดตลาด จากทรัพย์ที่ยึด
บันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลในแต่ละครั้ง

 

โปรแกรมทนายความ
ระบบ Security

กำหนดการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละ user
สิทธิ์ในการใช้งานในแต่ละเมนู
กำหนดสิทธิ์ตามกลุ่มผู้ใใช้งานได้