ตัวหนังสือ เป็นภาษาต่างดาว/อ่านไม่ได้

Home » ปัญหาที่เจอบ่อยๆ บน PLAW 2.0 และวิธีแก้ไข » ตัวหนังสือ เป็นภาษาต่างดาว/อ่านไม่ได้

วิธีแก้ไข ทำตามขั้นตอนดังนี้ (ใช้ได้กับ win7, win8, win10 หรือล่าสุด)

 1. ไปที่ Control Panel แล้วคลิก Region and language

  Control Panel

 2. ในหน้า Format ให้เลือกเป็น Thailand

  Region and Language

 3. ในหน้า Administrative ให้คลิกปุ่ม change system locale

  Region and Language

 4. เลือก Thailand

  Region and Language

 5. คลิกปุ่ม OK แล้ว Restart คอมพิวเตอร์