ทดลองใช้โปรแกรม แล้วขึ้น setup key

Home » ปัญหาที่เจอบ่อยๆ บน PLAW 2.0 และวิธีแก้ไข » ทดลองใช้โปรแกรม แล้วขึ้น setup key

ติดตั้งโปรแกรมงานสำนวนคดี PLAW 2.0 เพื่อทดลองใช้งาน

  1. ขึ้นหน้าจอให้ระบุ setup key

    ให้ระบุ demo ดังรูป
    plaw2_trb3

  2. ให้ลงทะเบียนโปรแกรม

    ทำตามขั้นตอน ที่นี่