ดึงรายชื่อลูกความ มาใช้ แล้วไม่ได้

Home » ปัญหาที่เจอบ่อยๆ บน PLAW 2.0 และวิธีแก้ไข » ดึงรายชื่อลูกความ มาใช้ แล้วไม่ได้

ต้องการดึงรายชื่อลูกความ มาใส่ในช่องชื่อโจทก์,จำเลย,ผู้เกี่ยวข้องคดี

 1. เมื่อขึ้นข้อความ ดังรูป กดปุ่ม OK เพื่อปิดข้อความนี้

  plaw2_trb6

 2. ให้กดปุ่ม Esc บนคีบอร์ด

  หน้าจอจะแสดง ดังรูป ให้สังเกตดูที่ช่องลำดับที่ จะว่างไว้ คือ ถูกต้อง
  plaw2_trb6

 3. กดปุ่ม F3 บนคีบอร์ด

  จะแสดงรายชื่อลูกความ มาให้เลือก ดังรูป
  plaw2_trb6

 4. เลือกชื่อที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม ตกลง