หน้ารายงาน ฟอนต์เพี้ยน

Home » ปัญหาที่เจอบ่อยๆ บน PLAW 2.0 และวิธีแก้ไข » หน้ารายงาน ฟอนต์เพี้ยน
plaw2_trb7

ในหน้ารายงาน ตัวอักษรไม่สวย, ไม่เป็นระเบียบ, ขนาดตัวอักษรไม่เท่ากัน ดังรูปด้านบน
(ปัญหานี้ เฉพาะ win10 และ win8)

 1. ไปที่ Start > Settings เลือกหัวข้อ Time & Language

  plaw2_trb7

 2. คลิกหัวข้อ language

  plaw2_trb7

 3. คลิก Add a language

  plaw2_trb7

 4. พิมพ์คำว่า thai แล้วคลิกเลือก ไทย  จากนั้นคลิกปุ่ม next ดังรูป

  plaw2_trb7

 5. คลิกปุ่ม Install

  plaw2_trb7

 6. รอให้ดาวน์โหลดข้อมูลจนเสร็จ แล้วจึงเปิดโปรแกรม PLAW 2.0 ขึ้นมาอีกครั้ง