plaw2 troubleshoot

เกิดจากการตั้งค่าภาษา ใน Control Panel ของ windows
หมายเหตุ : ปัญหานี้เกี่ยวกับข้อมูลตำบล,อำเภอ,จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ได้ผูกข้อมูลไว้ด้วยกัน ซึ่งจะมีในเวอร์ชั่น 2.11.09 b08 ขึ้นไป

วิธีแก้ไข มีดังนี้
1. ไปที่หน้า Control Panel ของวินโด แล้วคลิ๊กที่ Region ดังรูป

plaw2 troubleshoot

2. ให้เลือก Format เป็น Thai ดังรูป

plaw2 troubleshoot

error: Content is protected !!