plaw2 troubleshoot

เกิดจากการบันทึกข้อมูล ผิดรูปแบบวันที่
หมายเหตุ : 1. รูปแบบคีย์วันที่ = 30/12/2565 หรือเลือกวันที่จากปฎิทิน
2. สำหรับโปรแกรมงานสำนวนคดี เวอร์ชั่น 2.9.07 b07 ขึ้นไป

โดยมีข้อมูลที่ผิด ดังนี้
1. ข้อมูลแฟ้มคดี – ช่องวันที่ ดังรูป

plaw2 troubleshoot

2. ตารางนัดศาล – วันที่นัดศาล ดังรูป

plaw2 troubleshoot

การตรวจหาข้อมูลที่คีย์ผิดและการแก้ไข
1. ไปที่รายงานความคืบหน้าคดี โดยกดปุ่ม แสดงรายงาน เพื่อดูข้อมูล ดังรูป

plaw2 troubleshoot

2. ตรวจสอบข้อมูลทีละแฟ้มคดี ในเครื่องหมายสีเหลี่ยมสีแดง ถ้าคีย์วันที่ผิด จะออกมาดังรูป

plaw2 troubleshoot

3. เมื่อเจอแล้ว ให้ไปแก้ข้อมูลวันที่ ที่คีย์ผิด
4. กรณีมีข้อมูลแฟ้มคดีมากๆ การตรวจสอบทีละแฟ้ม ทำได้ยุ่งยากเสียเวลา ให้ติดต่อบริษัท ขอความช่วยเหลือ


error: Content is protected !!