ฟอร์มศาล ตัวหนังสือไม่อยู่ในช่องที่กำหนดไว้

Home » ปัญหาที่เจอบ่อยๆ บน PLAW 2.0 และวิธีแก้ไข » ฟอร์มศาล ตัวหนังสือไม่อยู่ในช่องที่กำหนดไว้
plaw2_trb9
plaw2_trb9

ตัวหนังสือในฟอร์มศาล ไม่ชิดกับบรรทัด ลอยขึ้นมากเกิน หรือมีเส้นบรรทัดกระโดดไปหน้าอื่น ดังรูปด้านบน
เกิดจากติดตั้งฟอนท์ Thai Sarabun เวอร์ชั่นอื่น ซึ่งโปรแกรมนี้ต้องใช้เวอร์ชั่น 1.00

 1. ไปที่ Control Panel แล้วเลือก fonts จากนั้นในช่องขวามือบน พิมพ์ว่า th sarabun
  จะแสดงฟอนท์นี้ให่้เห็นที่หน้าจอ

  plaw2_trb9

 2. คลิกขวาที่ฟอนท์ TH SarabunPSK เลือกคำสั่ง Delete

  plaw2_trb9

 3. คลิกปุ่ม Yes

  plaw2_trb9

 4. ไปที่ https://www.syserp.com/download เพื่อ Download ฟอนท์

  plaw2_trb9

 5. ที่ไฟล์ THSarabun.zip คลิกขวาเลือกคำสั่ง Extract to THSarabun\

  plaw2_trb9

 6. ไปที่ Folder THSarabun เลือกไฟล์ทั้งหมด คลิกขวาเลือกคำสั่ง Install จบที่ขั้นตอนนี้ ถ้าไม่มีคำสั่ง Install ให้ไปข้อ 7

  plaw2_trb9

 7. กรณีไม่มีคำสั่ง Install ให้เลือก คำสั่ง Copy

  plaw2_trb9

 8. ไปที่ Control Panel แล้วเลือก fonts แล้วคลิกขวาบนพื้นที่ว่าง เลือกคำสั่ง Paste

  plaw2_trb9

 9. ถ้าสำเร็จในหน้าฟอร์มศาล จะสวยงาม ดังรูป

  plaw2_trb9